I din varukorg finns 0 produkter, 0,00 € Till varukorgenTill kassan
English Suomeksi

Amnesty Stores leveransvillkor

1. Allmänt

Dessa leveransvillkor innefattar de villkor som berör användningen av nättjänsten amnestystore.fi, vilken upprätthålls av Amnesty Internationals finländska sektion.

Tjänsteleverantörens kontaktuppgifter:

Amnesty Store, Sanduddsgatan 7 A, 00100 Helsingfors, FO-nummer: 0224270-8

Genom att köpa produkter från Amnesty Store förbinder sig kunden till nedanstående villkor. Alla rättigheter till innehållet i Amnesty Store (hädanefter “Tjänsten”) tillhör Amnesty Internationals finländska sektion (hädanefter kallad Leverantören).

2. Personuppgifter och deras användning

Leverantören ansvarar för ändamålsenlig användning och vederbörligt integritetsskydd av de uppgifter som erhålls av kunden. Uppgifter som kunden uppger sparas i Leverantörens kundregister. Kundregistrets innehåll och underhåll beskrivs närmare i Tjänstens registerbeskrivning.

Obligatoriska uppgifter vid användandet av Tjänsten är kundens förnamn, efternamn, postadress, telefonnummer samt epostadress.

Leverantören överlämnar aldrig personuppgifter till tredje part. Uppgifter som ingår i kundregistret kan enbart användas för direkt marknadsföring om kunden givit sitt uttryckliga medgivande.

3. Beställningar från webshopen

Ett bindande kontrakt ingås mellan kunden och Leverantören när den senare har bekräftat kundens beställning i nättjänsten amnestystore.fi. Bekräftelsen sker då kundens transaktion slutförts och Leverantören mottagit kundens betalning på sitt bankkonto. Varor levereras enbart inom Finland.

4. Varornas pris

Den beställda produktens pris är alltid det pris som framgår på Tjänstens webbsidor vid beställningstillfället. Eventuella rabattkoder ska uppges då beställningen bekräftas, varefter nättjänsten kalkylerar det rabatterade priset.

*5. Betalningssätt *

Varorna och tillkommande fraktavgifter betalas i samband med beställningen. I webshopen kan betalning ske på följande sätt: Nordea, Andelsbanken, Sampo, Tapiola, Aktia, Nooa, Lokalandelsbanker, Sparbanker, Handelsbanken, S-Banken, Ålandsbanken, Joustoraha och Neocard. Betalningen görs via Checkout-tjänsten.

Nätbanker

Nätbanksbetalningarnas betalnings- och serviceavgiftstjänster upprätthålls av Checkout-tjänsten i samverkan med banker och kreditinstitut. Checkout tar emot betalningen och överför den till köpmannen. För kunden fungerar tjänsten på samma sätt som traditionella nätbetalningar.

6. Leveranssätt

Leveransavgifter läggs till beställningens pris. Minimileveransavgiften är 2,40 e oberoende av beställningens storlek. Leveransavgiften innefattar fraktkostnader och paketeringsavgifter. Tjänstens lager och försändelsecenter, Amnesty-huset i Tammerfors, upprätthålls med frivilliga krafter och vi skickar vanligtvis ut försändelser en gång i veckan.

7. Bytes- och returrätt

Konsumenten har enligt konsumentskyddslagen rätt att avboka beställningen helt eller delvis inom fjorton (14) dagar från att produkten erhållits. Den dag då produkten anlänt räknas inte in i tidsfristen för ångerrätt.

Du kan byta produkten till motsvarande i annan storlek eller returnera den om du är missnöjd. Återbetalning sker genom att du uppger ditt kontonummer på returblanketten. I det fall du vill byta produkten till motsvarande produkt i annan färg eller storlek medför bytet inga ytterligare kostnader. Märk väl att EN PRODUKT SOM RETURNERAS MÅSTE VARA OANVÄND, I PRYDLIGT SKICK SAMT ATT ALL PRODUKTINFORMATION SKA VARAPLATS. Således försäkrar vi oss om att den returnerade produkten är i säljbart skick. Varor som saknar returrätt har särskild märkning (exempelvis livsmedel och underkläder).
Skicka varan som ska bytas eller returneras per post enligt de instruktioner som följer med leveransen. Fyll i returblanketten och inkludera den i returleveransen. Kundreturer behandlas som 2. klassens brev/paket och anländer till oss i medeltal 3-4 dagar efter avsändning. Vi behandlar returneringar och återbetalningar en gång i veckan.

Returadress:

Kundretur

Amnesty Store
Sanduddsgatan 7A
00100 HELSINGFORS

*
8. Leverantörens ansvar*
Leverantören ansvarar inte för försening eller skador vid force majeure.

9. Lösning av tvister

Tvister som uppstår gällande dessa leveransvillkor löses med tillämpning av Finlands lag. Alla oenigheter gällande ifrågavarande kontrakt ska, såvida enighet inte kan nås genom förhandlingar, avgöras i Helsingfors tingsrätt.

VÅRA ETISKA PRINCIPER