I din varukorg finns 0 produkter, 0,00 € Till varukorgenTill kassan
English Suomeksi

Amnesty Store fäster uppmärksamhet på sina produkters etiska och ekologiska hållbarhet. Amnestys egen klädkollektion tillverkas av Rejäl handels bomull under etiska förhållanden i WFTOS:s medlemsfabrik på Mauritius. I Amnesty Stores sortiment hittar du också mycket produkter som tillverkats av återvinningsmaterial samt inhemska produkter.

I Amnesty Stores lager används Ekoenergi som certifierats av Finlands Naturskyddsförbund. Försändelserna skickas till kunderna koldioxidneutralt med tjänsten Itella Green. Den etiska och ekologiska kvaliteten på våra produkter garanteras av bland annat dessa utomstående certifikat och föreningar:

Reilun kaupan puuvilla Certifikationssystemet för Rejäl handel har skapats för att förbättra utvecklingsländers småbrukare och storgodsanställdas ställning i den internationella handeln. I produktionen av Rejäl handels bomull får småbrukare i utvecklingsländer minst garantipriset för Rejäl handel, som täcker kostnaderna för hållbar odling. Dessutom används en del av tilläggsinkomsterna för Rejäl handel till projekt som gynnar det lokala samhället. I produktionen av Rejäl handels bomull är barnarbete förbjudet, och i produktionen tillämpas strikta miljökriterier. Mer information: http://fairtrade.se/
WFTO WFTO är ett nätverk av som arbetar med rejäl handel. Till nätverket hör såväl producenter, organisationer som främjar rejäl handel, som parti- och detaljhandel. Medlemmarna av WFTO förbinder sig vid tio principer för rejäl handel, bl.a. rättvisa priser för sålda produkter samt förbud mot barn- och tvångsarbete. Mer information: http://www.wfto.com
FWF Fair Wear Foundation FWF är en takorganisation för europeiska fackförbund och företag inom klädindustrin. FWF fokuserar på att förbättra villkoren för arbetarna inom den globala klädindustrin och klädhandeln. Fondens medlemsföretag förbinder sig vid att förbättra arbetsvillkoren för anställda i utvecklingsländer, och köper endast från sådana textilfabrikörer som förbundit sig vid FWF:s åttpunktiga program. Programmet baserar sig på internationella minimistandarder som skyddar arbetstagarna. Mer information: http://www.fairwear.org/
FSC FSC d.v.s. Forest Stewardship Council är en internationell icke-vinstbringande organisation, vars målsättning är att främja skogsvård som är ansvarsfull ur miljösynvinkel, nyttigt ur samhälleligt perspektiv, samt ekonomiskt lönsam. Verksamheten hos FSC och de som innehar dess certifikat baserar sig på tio grundläggande principer samt tillhörande kriterier för skogsvård. FSC:s strävan är att man i alla länder skulle utveckla FSC-standarder för skogsvård som lämpar sig för de lokala förhållandena.

VÅRA ETISKA PRINCIPER